LBL / 2018-11-28  

 

STYRELSEN 2018

     
Ordförande Jonas Åskag ordf@fvaj.se
Vice ordförande Mattias Johansson viceordf@fvaj.se
Sekreterare Sandra Bergstrand sekr@fvaj.se
Kassör Lars B Lundqvist kassor@fvaj.se
2:e kassör Fadia Alkass fadia.alkass@fvaj.se
Övriga ledamöter Stig Faronius stig@fva.se
Suppleant Vakant  

 

E-postadress till styrelsen: styrelsen@fvaj.se

 

VALNÄMNDEN 2018

     
Sammankallande Olof Clementz oclepost@gmail.com

 

 REVISORER 2018

     
Revisor 1 Leif Grönlund leif.gronlund@telia.com
Revisor 2 Inge Pierre inge.pierre9@gmail.com