SMÅ BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I VILLAOMRÅDEN.

LBL 2018-11-10

Inom Järfälla Kommun har det blivit allt vanligare med förtätning inom villaområdena. Fastigheter köps upp och styckas av. Detta är en naturlig utveckling, även om den inte alltid ses positivt av kringboende.

En annan sak som sker, är byggandet av flerbostadshus inom villaområdena. Oftast har det begränsats i byggnadsplanen, men i områden där denna begränsning saknas, har detta skett. Mer negativt är att det bildas mycket små bostadsföreningar i dessa flerbostadshus. Förutsättningarna för dessa föreningars överlevande är små.

FVAJ har tagit ställning till detta genom brev till Järfälla Kommun. Två gånger skickades brevet utan att svar erhållits från kommunen!

Läs brevet här!