Föreningen Villaägare i Järfälla

Vi letar just nu efter medlemmar som är intresserade av att arbeta med föreningens aktiviteter och intresseområden och som också kan vara intresserad av att sitta med i föreningens styrelse. Järfälla är en kommun under förändring och det finns en hel del frågor som är intressanta att diskutera och ta ställning till. Villaägarföreningen är ofta remissinstans för kommunen och vi har stor möjlighet att lämna våra uppfattningar och påverka beslut. Välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av vårt arbete.

Välkommen!

Villaägarnas Riksförbunds hemsida: https://www.villaagarna.se